bản làng miền ngược

Người tiên phong đưa cây lúa nước lên vùng cao Thừa Thiên - Huế

Với mong muốn giúp người dân thôn bản có cuộc sống no ấm, thoát được cảnh đói nghèo, già làng Lê Minh Rói (60 tuổi, ở thôn Lê Ninh, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, Thừa Thiên- Huế) đã tìm cách học hỏi để đưa cây lúa nước của đồng bào miền xuôi lên bản làng miền ngược, phát triển kinh tế hộ gia đình...