bản ghi nhớ hợp tác

Vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường biển đảo

Ngày 25-3 tại Đồ Sơn, cán bộ và học viên Khoa Kỹ thuật hình sự (KTHS) Học viện CSND phối hợp với Đoàn viên thanh niên CA quận, quận đoàn Đồ Sơn tổ chức lễ ra quân làm sạch môi trường biển và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an quận với Khoa KTHS.