bán cát “ảo”

Hai giám đốc dính án vì xuất hóa đơn bán cát “ảo”

Ngày 4/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Khánh Vĩnh, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra lại vì xét thấy còn rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được.