bậc tiểu học

Nội dung dạy học ở bậc tiểu học sẽ được giảm tải thế nào?

Chiều 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh, tinh giản nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học. 

Hà Tĩnh đưa dân ca ví, giặm vào trường học

Ngày 25/1, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sở này vừa thành lập Ban chỉ đạo đưa dân ca ví, giặm vào giảng dạy thí điểm ở bậc tiểu học trong học kỳ 2 năm học 2015-2016.