ấu giá biển số xe

Xe taxi, xe môi trường cũng có biển số đẹp

 "Bộ Công an đang dự thảo Đề án đấu giá biển số xe,  xin ý kiến các bộ, ngành đề xuất đấu giá biển số xe và khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin"- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết.