AFD

Video contest "For a Green Vietnam" kicked off

PSNews - The portal of the Ho Chi Minh Communist Youth Union (HCYU) in collaboration with the French Development Agency (AFD) on June 29 launched the “For a Green Vietnam” video contest, with the aim of raising people's awareness on protecting our environment and Earth.

60% dân số Việt Nam sống ở đô thị vào năm 2050

Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh cho biết, hội thảo Việt Nam và Pháp nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển giao thông đô thị và tìm hiểu công nghệ Pháp sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 6/11.

Gần 900.000 EUR tài trợ cho Việt Nam phát triển chỉ dẫn địa lí

Ngày 23/, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học – Công nghệ) đã phối hợp với Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tổ chức hội thảo cấp khu vực về kiểm soát các chỉ dẫn địa lí.