Xây dựng phường văn hóa

Công an TP Cần Thơ giao lưu văn nghệ “Thắm tình đồng đội, ấm lòng dân”

Đây là chương trình thường niên của Công an TP Cần Thơ và được xem là một trong những mô hình “Dân vận khéo” thành công, có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự ủng hộ của người dân.