WIPO

Vietnam attends WIPO General Assembly’s 59th session

The World Intellectual Property Organisation (WIPO) General Assembly opened its 59th session in Geneva, Switzerland, on September 30, drawing over 1,000 delegates from 191 member countries.

WIPO hiến kế giúp Việt Nam đổi mới sáng tạo

Sáng nay 22-3, Tổng Giám đốc tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry đã có buổi làm việc chính thức với Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) xung quanh việc xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 

Tạo mọi điều kiện để hệ thống sở hữu trí tuệ phát triển

Chiều 21-3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để hệ thống sở hữu trí tuệ được phát triển và đóng góp tối đa cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Việt Nam giống như “học sinh nghèo học giỏi”

Việc Việt Nam tăng liền 19 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố được coi là bước tiến nhảy vọt.

Vietnam elected chair of WIPO General Assembly

PSNews - Ambassador Dung was the candidate of countries in the Asia-Pacific region, which has not had any representatives serving as Chairman of the World Intellectual Property Organization (WIPO) General Assembly for 12 years.