Việt Nam hoa Kỳ

Việt Nam tặng Nhật Bản và Hoa Kỳ vật tư y tế chống COVID-19

Chiều 16/4, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ đã diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và lễ trao tặng vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm Học viện Không quân Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã chia sẻ với đại diện Học viện Không quân Hoa Kỳ về thành tựu phát triển đổi mới của Việt Nam cũng như quan điểm của Việt Nam về một số vấn đề quốc tế và khu vực.