Việt Nam – Lào - Campuchia

Đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa Việt Nam, Lào, Campuchia

Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 21-9 đã diễn ra Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban quốc phòng - an ninh giữa 3 Ủy ban tương ứng của Quốc hội 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia.