Việt Nam-Hungary

Quốc hội Hungary ủng hộ Việt Nam hợp tác toàn diện với EU

Hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Hende Csaba khẳng định Quốc hội Hungary ủng hộ Việt Nam hợp tác toàn diện với EU.