Việt Nam Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia

Ngày 22-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Scott Ryan, Chủ tịch Thượng viện Australia, đang có chuyến thăm tại Việt Nam

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không vận tới Nam Sudan bằng C-17

Nhằm hỗ trợ công tác triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình cấp đơn vị đầu tiên của Việt Nam tại một phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ, ngày 2-10, Australia đã cung cấp máy bay C-17 Globemaster III, máy bay vận tải quân sự lớn nhất của nước này để vận chuyển quân và thiết bị sang Nam Sudan ngày 2-10.

Việt Nam-Australia hợp tác thúc đẩy doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ Việt Nam hợp tác với Chính phủ Australia ra mắt Ban Tư vấn Đào tạo ngành Logistics nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.