Viện Viễn đông Bác cổ

'Tính đa dạng của Việt Nam' qua kho hình ảnh của Viện Viễn Đông Bác Cổ

Ngày 28/5, triển lãm "Tính đa dạng của Việt Nam" chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Do Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) và Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh hợp tác tổ chức, triển lãm giới thiệu trưng bày một phần kho nhiếp ảnh của Viện Viễn Đông Bác Cổ về Việt Nam.

Diễn giả nước ngoài thuyết trình về nhà văn Sơn Nam

Do Viện Trao đổi văn hóa Pháp tại TP Hồ Chí Minh tổ chức, buổi thuyết trình chủ đề "Sơn Nam hay tính đối ngẫu trong tác phẩm Sơn Nam" diễn ra vào chiều 29/1 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 65 Lý Tự Trọng, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Một thế kỷ nghiên cứu tại Việt Nam

Đây là chủ đề của một chùm sự kiện đặc biệt về Viện Viễn đông Bác cổ (EFEO) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3 đến 6/12.