Viện Chiến lược & Chính sách

Vừa thu đủ, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh

Cho đến thời điểm này, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 về cơ bản đã gần xong, và theo như số liệu của Bộ Tài chính thì dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thu NSNN năm 2015 vẫn vượt dự toán.