Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Ngày 19-6, nhân gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2019), tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức công bố thể lệ và phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020.