Vì sự an toàn cho trẻ

Phát động chương trình “Doraemon với an toàn giao thông” tại Việt Nam

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Tập đoàn báo chí Mainichi Nhật Bản tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện chương trình “Doraemon với an toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016”.