Vancouver

Vietnam brings home 276 citizens from Canada

As many as 276 Vietnamese citizens were flown home from Vancouver, Canada, on May 8 and 9.

Hội nghị Vancouver giải quyết được gì?

Một hội nghị quốc tế đã diễn ra tại Vancouver, Canada từ ngày 15 đến 17-1. Theo hai nước đồng chủ trì là Mỹ và Canada, hội nghị sẽ bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên hiện nay.