Văn phòng EOC

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Tại TP Nha Trang (Khánh Hoà) ngày 15-3, Bộ Y tế Việt Nam cùng Bộ Y tế và dịch vụ con người Hoa Kỳ khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công công (EOC) khu vực miền Trung. 

Khởi động Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh

Chiều 20-10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã khởi động Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long; ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Mary Wakefield, Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ con người, Hoa Kỳ.