Văn hóa Hội An - Cao Lãnh

55 người Hội An ở Cao Lãnh đều âm tính với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm, tất cả 55 người trong đoàn nghệ thuật TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đang phục vụ cho sự kiện Những ngày văn hoá Cao Lãnh – Hội An năm 2020, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.