Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp về các dự án yếu kém

Ngày 5/6, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành công thương.