Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội làm việc tại tỉnh Bình Phước

Ngày 8-9, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) của Quốc hội do Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban QPAN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QPAN trong khu vực tam giác phát triển 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia.