UBND Tỉnh ủy An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ngày 16-4, Tỉnh uỷ An Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 15 (khoá X).