UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng

UBND TP Đà Nẵng thưởng lực lượng 911

Sáng 10-1, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định tặng thưởng 30 triệu đồng cho 3 tổ công tác thuộc lực lượng phối hợp 911 thuộc Công an TP về thành tích đảm bảo ANTT, TTATGT.