Tuần lễ hưởng ứng học tập

TP HCM phát động ‘Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2015’

Ngày 27/9, TP Hồ Chí Minh chính thức tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”  năm 2015.