Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI

Sáng ngày 25-8 tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XI và Hội thao ngành Dầu khí năm 2018.