Tứ giác Long Xuyên

Xả đập Trà Sư cấp phù sa cho sông Cửu Long và Tứ giác Long Xuyên

Sáng 4-10, tại xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) UBND tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang đã vận hành xả lũ đầu nguồn tại đập Trà Sư – đập tràn kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ giác Long Xuyên nhằm cung cấp phù sa, góp phần tháo chua, rửa mặn, vệ sinh đồng ruộng cho vùng hạ du.


Xả đập Tha La, Trà Sư kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên

Sáng 31-8, UBND tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang đã vận hành xả lũ đầu nguồn tại 2 Tha La và Trà Sư (huyện Tịnh Biên, An Giang). Đây là 2 đập tràn kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên.


Xả lũ đập Tha La và Trà Sư vào ngày 19-10

Mấy ngày qua, do mưa lũ trên địa bàn tỉnh An Giang đột ngột tăng nhanh. Vì vậy, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi An Giang sẽ vận hành xả lũ 2 đập Tha La và Trà Sư vào ngày 19-10.