Tu Mơ Rông

Thủ phủ sâm dây dưới chân núi Ngọc Linh

Khi mới đặt chân đến vùng đất Tu Mơ Rông, nằm dưới chân dãy núi Ngọc Linh (Kon Tum) tôi đã nghe loáng thoáng đâu đó mùi sâm thơm phức. Con đường vào trung tâm huyện khá đẹp nhưng nhà cửa thưa thớt, chỉ có núi và núi vây quanh. Huyện nằm lọt thỏm trong vùng núi, cảnh vật đẹp như tranh vẽ, thênh thang dẫn lối tôi đến thủ phủ vùng sâm bên núi Ngọc Linh...