Trường THPT Trần Nguyên Hãn

Những mô hình tốt về an ninh, an toàn trường học ở Hải Phòng

Trong khu vực nội thành Hải Phòng có 8 trường trong cụm chuyên môn số 7 gồm: THPT Thái Phiên, THPT Ngô Quyền, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Thăng Long, THPT Marie Curie, THPT Anhxtanh, THPT Lương Khánh Thiện, THPT Hùng Vương. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tại các trường trong cụm được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm.