Trường Sơn Xanh

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố hoàn thành Dự án Trường Sơn Xanh

Ngày 25/11, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội thảo tại thành phố Đà Nẵng để tổng kết Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ.