Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình sẵn sàng khu vực cách ly người từ các nước có dịch COVID-19

Theo kế hoạch, ngày 4/3 tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp nhận khoảng 120 công dân từ các nước có dịch COVID-19 trở về. Các đơn vị như: Bộ Chỉ huy Quân sự, cơ quan y tế, các ngành chức năng... đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cách ly theo đúng quy định.