Trường PTDT nội trú

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cao Bằng: 60 năm xây dựng và phát triển

Ngày 17-11, tại Cao Bằng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ( 1959-2019) và đón nhận cơ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.