Trường Đại học Bách khoa

Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai thu học phí qua ứng dụng ViettelPay

Năm học 2020 – 2021, 100% sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thực hiện đóng học phí qua ứng dụng ViettelPay.