Trường ĐH Hà Nội

Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh khi SV Trung Quốc quay trở lại học tập

Ngày 1-2, Trường ĐH Hà Nội cho biết, số sinh viên Trung Quốc hiện tại của Nhà trường tính tới thời điểm này là 490 trong đó có 260 học hệ chính qui bậc cử nhân, 230 học ngắn hạn.