Trung úy Nguyễn Thị Thanh

Hăng hái công tác Đoàn, hoàn thành tốt chuyên môn

Luôn hòa nhã trong ứng xử, khích lệ kịp thời giúp họ cũng như phạm nhân thêm niềm tin, động lực cải tạo tốt… Đó là công việc hơn chục năm nay của Trung úy Nguyễn Thị Thanh, cán bộ tiếp dân Trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội.