Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ

Tập trung ngăn chặn 'bệnh lạ' lây lan

Trước ca mắc mới Hội chứng viêm dày sừng bàn tay, bàn chân (còn gọi “bệnh lạ”) xuất hiện tại xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, để trấn an tinh thần cho người dân yên tâm lao động sản xuất và phòng chống bệnh, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ phối hợp với Trạm Y tế xã Ba Tô tổ chức khám sàng lọc, phát hiện bệnh sớm điều trị dự phòng cho nhân dân xã Ba Tô.