Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam

Ngân hàng Thế giới sẽ giúp Việt Nam 'tạo dựng người lãnh đạo thành công'

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI ) và Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam (VDIC) thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank) sẽ tổ chức chương trình đào tạo quản trị chiến lược với tên gọi “Tạo dựng người lãnh đạo thành công” - Leadership VN15 cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 4/2015.