Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời

Phục dựng “địa chỉ đỏ” trong cụm di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN

Ngày 24-3, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông đã tổ chức khởi công phục dựng lại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao của Di tích Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.