Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Cần Thơ

Ngày 5-4, Công an TP Cần Thơ, tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự và phát biểu chỉ đạo.