Trần Minh Tuấn

Thay nick, giả Công an đi lừa đảo trên mạng Ola

Tuấn lừa được 8 triệu đồng của một thanh niên nhờ dựng chuyện bán xe máy trên mạng Ola.