Trái tim rỉ máu

'Trái tim rỉ máu' vẫn tiếp tục đe dọa máy chủ toàn cầu

Theo báo cáo của công ty bảo mật Venafi, lỗ hổng bảo mật Heartbleed (Trái tim rỉ máu) đã được phát hiện ra cách đây một năm nhưng nhiều công ty và đơn vị cá nhân vẫn bị lỗ hổng này đe dọa.