Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968

Tỉnh Phú Yên kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 4-3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm “Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên” ở đường Trương Định, phường 8, TP Tuy Hòa.