Tổng cục Thuỷ lợi

Cả nước có trên 94.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Chiều 25-5, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) có báo cáo về tình hình nguồn nước và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân các vùng miền trên cả nước.