Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Trường CĐ Y tế Hải Phòng đào tạo bổ sung cho hệ liên thông sau thanh tra1

Đang trong quá trình đào tạo, hơn 100 học viên theo học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng đã phải tạm ngừng sau khi thanh tra phát hiện không đủ điều kiện…