Tổng cuc Chính trị CAND

Tổng cục Chính trị CAND đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII

Sáng 26-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII trong Đảng bộ Tổng cục. Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị.