Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Thu hồi đất giá rẻ nhưng bán đắt, khiến người dân bức xúc

Chiều 11-9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Đề xuất hình thức tố cáo tiêu cực qua thư điện tử, fax và điện thoại

Chiều 23-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Nhiều đại biểu đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định tố cáo có thể thực hiện bằng đơn và các hình thức khác theo quy định của pháp luật (bao gồm thư điện tử, fax, điện thoại mà các luật khác đã quy định).