Tổng Công ty Vicem

Vicem đẩy mạnh sản xuất, quan tâm đến người nghèo

Những năm qua, Tổng Công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam (Tổng Công ty Vicem) không chỉ quan tâm phát triển sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện công tác xã hội, từ thiện hưởng ứng chương trình vì người nghèo của Chính phủ. Từ năm 2009 đến nay, Vicem đã hỗ trợ cho sáu huyện nghèo theo Chương trình 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ với tổng số tiền gần 117 tỷ đồng, riêng trong năm 2014, ước tính hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng.