Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

Khởi tố nguyên Chủ tịch và Tổng giám đốc Tổng Công ty Veam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (Veam).