Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel

Lợi nhuận trước thuế quý 4 của Viettel Global tăng mạnh

Diễn biến tích cực tại thị trường mới Myanmar đã kéo lợi nhuận quý 4 cũng như cả năm 2019 của Viettel Global tăng vọt.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Viettel Global đạt 1.548 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 của Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global - Upcom: VGI), biên lợi nhuận gộp quý 3 đạt gần 40%.