Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 6-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.