Tòa án tối cao tỉnh Liêu Ninh

Trung Quốc chuẩn bị xét xử một công dân Canada

Trang web của Tòa án tối cao tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành xét xử một công dân Canada vào ngày 29-12.